Logg inn

Kunderegistrering

Etter at du har opprettet en konto, kan du spore betalingsstatusen din og se ordreoversikt.
Brukernavn*
Passord*
Bekreft nytt passord*
Fornavn*
Etternavn*
Fødselsdato*
E-post*
Telefon*
Land*
* Ved opprettelse av en konto betyr det at du aksepterer våre Betingelser og vilkår og Personvernerklæring.
Vennligst godta vilkår.

Allerede medlem?

Logg inn

Logg inn

Kunderegistrering

Etter at du har opprettet en konto, kan du spore betalingsstatusen din og se ordreoversikt.
Brukernavn*
Passord*
Bekreft nytt passord*
Fornavn*
Etternavn*
Fødselsdato*
E-post*
Telefon*
Land*
* Ved opprettelse av en konto betyr det at du aksepterer våre Betingelser og vilkår og Personvernerklæring.
Vennligst godta vilkår.

Allerede medlem?

Logg inn

Betingelser og vilkår

Vilkårene ble sist oppdatert august 8, 2022

1. Introduksjon

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for denne nettsiden og for transaksjoner knyttet til våre produkter og tjenester. Du kan være bundet av tilleggskontrakter knyttet til forholdet ditt til oss eller produkter eller tjenester du mottar fra oss. Hvis noen bestemmelser i tilleggskontraktene er i konflikt med noen av bestemmelsene i disse vilkårene, vil bestemmelsene i disse tilleggskontraktene kontrollere og ha forrang.

2. Binding

Ved å registrere deg på, få tilgang til eller på annen måte bruke denne nettsiden, godtar du herved å være bundet av disse vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. Bare bruken av denne nettsiden innebærer kunnskap om og aksept av disse vilkårene og betingelsene. I noen spesielle tilfeller kan vi også be deg om å uttrykkelig samtykke.

3. Elektronisk kommunikasjon

Ved å bruke denne nettsiden eller kommunisere med oss på elektronisk måte, godtar og erkjenner du at vi kan kommunisere med deg elektronisk på nettstedet vårt eller ved å sende en e-post til deg, og du godtar at alle avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon som vi gi deg elektronisk tilfredsstille ethvert juridisk krav, inkludert, men ikke begrenset til, kravet om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

4. Åndsverk

Vi eller våre lisensgivere eier og kontrollerer all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter på nettstedet og dataene, informasjonen og andre ressurser som vises av eller er tilgjengelige på nettstedet.

4.1 Alle rettigheter er forbeholdt

Med mindre spesifikt innhold tilsier noe annet, gis du ikke en lisens eller noen annen rettighet under opphavsrett, varemerke, patent eller andre immaterielle rettigheter. Dette betyr at du ikke vil bruke, kopiere, reprodusere, fremføre, vise, distribuere, legge inn i noe elektronisk medium, endre, reversere, dekompilere, overføre, laste ned, overføre, tjene penger på, selge, markedsføre eller kommersialisere noen ressurser på denne nettsiden i hvilken som helst form, uten vår skriftlige tillatelse på forhånd, unntatt og bare i den grad annet er fastsatt i forskrifter i ufravikelig lov (for eksempel retten til å sitere).

5. Nyhetsbrev

Til tross for det foregående, kan du videresende nyhetsbrevet vårt i elektronisk form til andre som kan være interessert i å besøke nettstedet vårt.

6. Tredjeparts eiendom

Vår nettside kan inneholde hyperkoblinger eller andre referanser til andre parters nettsteder. Vi overvåker eller vurderer ikke innholdet på andre parters nettsteder som er lenket til fra denne nettsiden. Produkter eller tjenester som tilbys av andre nettsteder skal være underlagt gjeldende vilkår og betingelser for disse tredjepartene. Uttrykte meninger eller materiale som vises på disse nettstedene er ikke nødvendigvis delt eller godkjent av oss.

Vi vil ikke være ansvarlige for personvernpraksis eller innhold på disse sidene. Du bærer alle risikoer forbundet med bruken av disse nettsidene og eventuelle relaterte tredjepartstjenester. Vi vil ikke påta oss noe ansvar for tap eller skade på hvilken som helst måte, uansett hvordan det er forårsaket, som følge av din utlevering til tredjeparter av personlig informasjon.

7. Ansvarlig bruk

Ved å besøke nettstedet vårt godtar du å bruke det kun til de formålene som er tiltenkt og som er tillatt i disse vilkårene, eventuelle tilleggskontrakter med oss og gjeldende lover, forskrifter og generelt akseptert nettpraksis og bransjeretningslinjer. Du må ikke bruke nettstedet eller tjenestene våre til å bruke, publisere eller distribuere noe materiale som består av (eller er knyttet til) skadelig dataprogramvare; bruke data samlet inn fra nettstedet vårt for enhver direkte markedsføringsaktivitet, eller utføre systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter på eller i forhold til nettstedet vårt.

Å delta i enhver aktivitet som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller som forstyrrer ytelsen, tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet er strengt forbudt.

8. Registrering

Du kan registrere deg for en konto på nettstedet vårt. Under denne prosessen kan du bli bedt om å velge et passord. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passord og kontoinformasjon og samtykker i å ikke dele passordene dine, kontoinformasjonen eller sikret tilgang til nettsiden eller tjenestene våre med andre personer. Du må ikke tillate andre personer å bruke kontoen din for å få tilgang til nettstedet fordi du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer ved bruk av passord eller kontoer. Du må varsle oss umiddelbart hvis du blir oppmerksom på noen avsløring av passordet ditt.

Etter kontooppsigelse vil du ikke forsøke å registrere en ny konto uten vår tillatelse.

9. Innhold lagt ut av deg

Vi kan tilby ulike åpne kommunikasjonsverktøy på nettstedet vårt, for eksempel bloggkommentarer, blogginnlegg, fora, oppslagstavler, vurderinger og anmeldelser og ulike sosiale medietjenester. Det er kanskje ikke mulig for oss å skjerme eller overvåke alt innhold som du eller andre deler eller sender inn på eller gjennom nettstedet vårt. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gjennomgå innholdet og overvåke all bruk av og aktivitet på nettstedet vårt, og fjerne eller avvise innhold etter eget skjønn. Ved å legge ut informasjon eller på annen måte bruke åpne kommunikasjonsverktøy som nevnt, godtar du at innholdet ditt vil overholde disse vilkårene og betingelsene og ikke må være ulovlig eller ulovlig eller krenke noen persons juridiske rettigheter.

10. Innlevering av ideer

Ikke send inn noen ideer, oppfinnelser, forfatterskap eller annen informasjon som kan betraktes som din egen immaterielle eiendom som du ønsker å presentere for oss med mindre vi først har signert en avtale angående den immaterielle eiendommen eller en taushetserklæring. Hvis du avslører det til oss uten en slik skriftlig avtale, gir du oss en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, lagre, tilpasse, publisere, oversette og distribuere innholdet ditt i eksisterende eller fremtidige medier .

11. Oppsigelse av bruk

Vi kan, etter eget skjønn, når som helst endre eller avbryte tilgangen til, midlertidig eller permanent, nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste på den. Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for slike endringer, suspensjoner eller avbrytelser av din tilgang til eller bruk av nettstedet eller innhold som du måtte ha delt på nettstedet. Du vil ikke ha rett til noen kompensasjon eller annen betaling, selv om visse funksjoner, innstillinger og/eller innhold du har bidratt med eller har kommet til å stole på, er permanent tapt. Du må ikke omgå eller omgå, eller forsøke å omgå eller omgå, noen tilgangsbegrensningstiltak på nettstedet vårt.

12. Garantier og ansvar

Ingenting i denne delen vil begrense eller ekskludere garantier som er underforstått ved lov som det ville være ulovlig å begrense eller ekskludere. Denne nettsiden og alt innhold på nettstedet er gitt på en «som den er» og «som tilgjengelig»-basis og kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til tilgjengelighet, nøyaktighet eller fullstendighet av innholdet. Vi gir ingen garanti for at:

  • denne nettsiden eller våre produkter eller tjenester vil oppfylle dine krav;
  • denne nettsiden vil være tilgjengelig på en uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri basis;
  • kvaliteten på ethvert produkt eller tjeneste som er kjøpt eller oppnådd av deg gjennom denne nettsiden vil oppfylle dine forventninger.

Ingenting på denne nettsiden utgjør eller er ment å utgjøre juridisk, økonomisk eller medisinsk rådgivning av noe slag. Hvis du trenger råd bør du konsultere en passende fagperson.

Følgende bestemmelser i denne delen vil gjelde så langt det er tillatt av gjeldende lov, og vil ikke begrense eller utelukke vårt ansvar i forhold til noe som det ville være ulovlig eller ulovlig for oss å begrense eller utelukke vårt ansvar. Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for noen direkte eller indirekte skader (inkludert eventuelle skader for tap av fortjeneste eller inntekt, tap eller korrupsjon av data, programvare eller database, eller tap av eller skade på eiendom eller data) påført av deg eller en tredjepart part, som oppstår fra din tilgang til eller bruk av nettstedet vårt.

Bortsett fra i den grad en tilleggskontrakt uttrykkelig sier noe annet, er vårt maksimale ansvar overfor deg for alle skader som oppstår fra eller relatert til nettstedet eller produkter og tjenester som markedsføres eller selges gjennom nettstedet, uavhengig av formen for rettslige skritt som pålegger ansvar ( enten i kontrakt, rettferdighet, uaktsomhet, tiltenkt oppførsel, skadevoldende handling eller annet) vil være begrenset til den totale prisen du betalte til oss for å kjøpe slike produkter eller tjenester eller bruke nettstedet. En slik grense vil gjelde til sammen for alle dine krav, handlinger og saksårsaker av enhver art og natur.

13. Personvern

For å få tilgang til nettsiden og/eller tjenestene våre, kan du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv som en del av registreringsprosessen. Du godtar at all informasjon du oppgir alltid vil være nøyaktig, korrekt og oppdatert.

Vi tar dine personopplysninger på alvor og er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Vi vil ikke bruke e-postadressen din til uønsket post. Eventuelle e-poster sendt av oss til deg vil kun være i forbindelse med levering av avtalte produkter eller tjenester.

Vi har utviklet en policy for å håndtere eventuelle personvernproblemer du måtte ha. For mer informasjon, vennligst se vår Personvernerklæring og retningslinjene for informasjonskapsler.

14. tilgjengelighet

Vi er forpliktet til å gjøre innholdet vi tilbyr tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvis du har en funksjonshemming og ikke får tilgang til noen del av nettstedet vårt på grunn av funksjonshemmingen din, ber vi deg om å gi oss et varsel som inkluderer en detaljert beskrivelse av problemet du støtt på. Hvis problemet er lett identifiserbart og løses i samsvar med industristandard informasjonsteknologiverktøy og -teknikker, vil vi umiddelbart løse det.

15. Eksportrestriksjoner / Lovoverholdelse

Tilgang til nettstedet fra territorier eller land der innholdet eller kjøp av produktene eller tjenestene som selges på nettstedet er ulovlig, er forbudt. Du kan ikke bruke denne nettsiden i strid med eksportlover og -forskrifter til Norge.

16. Oppdrag

Du kan ikke tildele, overføre eller underkontraktere noen av dine rettigheter og/eller forpliktelser under disse vilkårene og betingelsene, helt eller delvis, til noen tredjepart uten vårt skriftlige samtykke. Enhver påstått oppdrag i strid med denne delen vil være ugyldig.

17. Brudd på disse vilkårene

Uten at det berører våre andre rettigheter under disse vilkårene og betingelsene, hvis du bryter disse vilkårene og betingelsene på noen måte, kan vi iverksette tiltak som vi finner hensiktsmessige for å håndtere bruddet, inkludert midlertidig eller permanent suspendering av tilgangen din til nettstedet, kontakte din internettleverandør for å be om at de blokkerer tilgangen din til nettstedet, og/eller starter rettslige skritt mot deg.

18. Force majeure

Bortsett fra forpliktelser til å betale penger i henhold til dette, vil ingen forsinkelse, svikt eller unnlatelse fra noen av partene til å utføre eller overholde noen av sine forpliktelser under dette anses å være et brudd på disse vilkårene og betingelsene dersom og så lenge slik forsinkelse, svikt eller unnlatelse oppstår av enhver årsak utenfor rimelig kontroll av den parten.

19. Skadeserstatning

Du godtar å holde oss skadesløs, forsvare og holde oss skadesløse, fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap og utgifter, relatert til ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gjeldende lover, inkludert immaterielle rettigheter og personvernrettigheter. Du vil umiddelbart refundere oss for våre skader, tap, kostnader og utgifter knyttet til eller som oppstår som følge av slike krav.

20. Fraskrivelse

Unnlatelse av å håndheve noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene og enhver avtale, eller unnlatelse av å utøve en mulighet til å avslutte, skal ikke tolkes som fraskrivelse av slike bestemmelser og skal ikke påvirke gyldigheten av disse vilkårene og betingelsene eller av noen Avtalen eller deler av den, eller retten til deretter å håndheve hver eneste bestemmelse.

21. Språk

Disse vilkårene og betingelsene vil bli tolket og tolket utelukkende i Engelsk. Alle meldinger og korrespondanse vil bli skrevet utelukkende på det språket.

22. Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene, sammen med personvernerklæringen og cookie policy, utgjør hele avtalen mellom deg og Venator Tours AS i forhold til din bruk av denne nettsiden.

23. Oppdatering av disse vilkårene

Vi kan oppdatere disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Det er din plikt å med jevne mellomrom sjekke disse vilkårene og betingelsene for endringer eller oppdateringer. Datoen som er oppgitt i begynnelsen av disse vilkårene og betingelsene er den siste revisjonsdatoen. Endringer i disse vilkårene og betingelsene trer i kraft når slike endringer blir lagt ut på denne nettsiden. Din fortsatte bruk av denne nettsiden etter publisering av endringer eller oppdateringer vil bli ansett som varsel om at du godtar å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

24. Valg av lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av lovene til Norge. Eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene til Norge. Hvis noen del eller bestemmelse av disse vilkårene og betingelsene av en domstol eller annen myndighet blir funnet å være ugyldige og/eller ikke håndhevbare i henhold til gjeldende lov, vil en slik del eller bestemmelse bli endret, slettet og/eller håndhevet i størst mulig grad for å gi effekt til hensikten med disse vilkårene og betingelsene. De øvrige bestemmelsene vil ikke bli berørt.

25. Kontaktinformasjon

Denne nettsiden eies og drives av Venator Tours AS.

Du kan kontakte oss angående disse vilkårene og betingelsene gjennom contact-siden.

26. nedlasting

Du kan også laste ned våre vilkår og betingelser som PDF.

27. Generelle vilkår

Følgende vilkår er å anse som fullt ut akseptert av deg som kunde og av oss VENATOR TOURS som reiseoperatør og er gjeldende fra kontraktsinngåelse mellom partene. Kontrakt og aksept er å anse som inngått ved innbetaling av depositum eller fullt beløp for turen.
Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder forøvrig når du som forbruker, legger inn en bestilling via www.venatortours.no. Avtalen er inngått mellom deg og Venator Tours AS, organisasjonsnummer 917 376 824.

Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Venator Tours finnes på nettstedet. De generelle vilkårene gjelder kun for kunder som er forbrukere.
Du må minst være 18 år for å bestille via nettstedet til Venator Tours. Venator Tours godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Vi forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger (for eksempel hvis du har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

Når du legger inn din bestilling hos oss oppgir du personlige opplysninger som ditt navn, adresse og telefonnummer. I forbindelse med din registrering og bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker dine personlige opplysninger i vår virksomhet for å kunne fullføre vår handel med deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via telefon og e-post for å kunne gi deg den servicen du forventer av oss. Vi deler aldri dine personlige opplysninger med en tredje part.

Om du ønsker å motta vårt nyhetsbrev kan vi sende informasjon og produkttips til deg via e-post. Dette kan enkelt avbestilles via aktuelt nyhetsbrev eller via kontakt med vår kundeservice. I følge Loven om Personopplysning har du rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Om disse er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at informasjonen slettes ved å kontakte oss. NB! Vi bruker aldri cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

Vi forbeholder oss rett til å fylle opp grupper med enten våre reiseledere eller testjegere, dersom noen grupper er for fåtallige kontra leverandørenes ønsker som spesifiserer antall jegere som er
best for å oppnå gode resultater. Slike justeringer vil vi foreta uten ytterlig varsel til påmeldte jeger.
Dersom tjenesten er utsolgt eller turen er fylt, er dette uten ansvar for Venator Tours. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, herunder feil prissetting og slike feil gir kunden rett til nytt pristilbud dog ingen annen erstatning.

Vi tar forbehold om uforutsette endringer fra våre leverandører i utlandet, som angår eksempelvis endringer i overnattelsessted, rom og transporttjenester, herunder uforutsette endringer i klubbenes avskytingsplaner som ikke er forelagt oss i forkant av jaktens oppstart.

PÅMELDING OG BETALING (INGEN ANGREFRIST)
Påmeldingen er bindene når du som reisende har innbetalt depositum. Depositumet utgjør alltid mellom 35-50% av jaktens kostnad og forfaller automatisk ved påmelding. Resten av reisens pris forfaller til betaling senest 10 uker før avreise. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere at reisebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen og må omgående ta kontakt med VENATOR TOURS hvis noe ikke stemmer. Du får ikke reservert plass før innbetalingen er registrert. Under 60 dager frem til avreise, i slike tilfeller må du betale hele turen under ett- altså depositum ordningen er da ikke mulig å bruke så nær reisen.

Når du velger enten å betale depositum eller fullt beløp, så kan du ikke angre dette etter betaling er gjennomført. Betaling er altså en bindende avtale. Angrefrist gjelder ikke for reiser fra oss, jfr. Lov om Angrerett §22 ledd a og m.

Din betaling skjer via e-postfaktura både gjeldende depositum og endelig faktura dersom du ønsker å dele fakturaen i to. Depositum utgjør normalt alltid i mellom 35-50 % av jaktens totalkostnad.

AUKSJON
Når du byr på en tur er ditt bud BINDENDE! Det betyr at du IKKE KAN ANGRE I ETTERKANT, jfr. øvrige reisevilkår. Du får såsnart du har vunnet med ditt bud en faktura på depositumet for turen du vant med kort betalingsfrist, når det er gjort sett deg inn i og les alle øvrige reisevilkår. Viktig: Etter vunnet auksjon. Faktura blir tilsendt via e-post. Jaktreien blir synlig under «Min konto» innen ca. 24 timer. Faktura for depositum vil bli tilsendt innen 3 dager via e-post. Endelig oppgjørsfaktura sendes via e-post senest 10 uker før avreise. Du trenger kun å avvente faktura via e-post.

PRISENDRINGER
Det tas forbehold om prisendringer. Dette kan være endring i transportkostnader, skatter, gebyrer og valutaendringer. Eventuelle prisendringer vil bli justert ved siste innbetaling for jakta. I avtaleperioden kan kun negative valutaendringer gjeldende NOK kontra valutaen jakten kjøpes i (normalt Euro)som utgjør mer enn 1,5 % i forhold til kursen når du bestilte reisen gi grunnlag for endring av sluttbeløp.

TROFEAVGIFTER
Trofeavgifter betales alltid i henhold til hvilken valuta det skal betales med i landet jakten foregår – etter prislisten. Trofeavgiftene kan betales med kontanter eller reisesjekker til VENATOR TOURS representant på stedet som foretar oppgjør videre mot sin underleverandør, eller dersom forhåndsavtalt umiddelbart etter hjemkomsten til Venator Tours.

Du bestemmer selv om du ønsker trofemontering/taxidermi i jaktlandet eller i Norge.
Du er selv som kunde ansvarlig for å sette deg inn i alle regler vedrørende import av trofeer, og eventuelt kjøtt til Norge. VENATOR TOURS kan selvfølgelig ikke ta noe ansvar for trofeene etter at de er levert til preparant, verken i Norge eller i utlandet, men vi anbefaler gjerne preparanter vi har erfaring med til deg. Frakt av trofeer på fly eller annen transport du bruker hjem som skades kan heller ikke hevdes noen form for erstatning for fra VENATOR TOURS , her må du ha egen reiseforsikring som dekker slike skader eller tap. Enhver form for pakking og transport av trofeer er kundens eget ansvar.

IKKE AVVIKLING/AVLYSNING AV JAKTTUR/ANSVARSFORHOLD
Dersom nødvendig antall jegere som opplyses av VENATOR TOURS ved tilbudet ikke oppnås, kan selskapet avlyse turen i sin helhet. Ved slike avlysninger har du som kunde ikke rett på erstatning så sant VENATOR TOURS innen 60 dager før turens avvikling skulle skje har informert om forholdet. Du får dog selvsagt innbetalt depositum etc. tilbakebetalt. Andre forhold som er eller oppstår utenfor VENATOR TOURS kontroll som naturkatastrofer, flystreiker/lock-out, terror/krigshandlinger, dyre-epidemier og eller andre uforutsette hendelser som medfører at en reise ikke kan avvikles, er å anse som force majeure og er følgelig uten erstatningsansvar fra VENATOR TOURS side overfor deg som kunde. Dette betyr i klartekst at dersom turer av slike årsaker avlyses, eller blir redusert kvalitetsmessig kontra hva som kunne forventes, får du ikke tilbake innbetalt depositum eller restbetaling  da dette er forhold som ikke kan påvirkes av VENATOR TOURS. Vi vil dog alltid tilstrebe at vi grunnet slike uforutsette forhold ved en senere anledning kompenserer deg ekstra med bedre betingelser dersom du reiser med oss igjen som et plaster på såret.

Jaktutbytte som ikke er i samsvar med jegernes forventninger, er intet som kan reklameres på overfor VENATOR TOURS siden forventninger er individuelle og forhold varierer svært under all normal jakt. Eventuell flybillett du selv har kjøpt og ikke er ervervet fra Venator Tours, må du få refundert via din reiseforsikring og er i slike tilfeller ikke erstatningspliktig fra Venator Tours uansett kansellerings-årsak.
VENATOR TOURS har intet ansvar for jegere, drivere eller andre under jaktutøvelsen og opptrer kun som reiseledere, ikke som jaktleder(e) under jakten og har følgelig ikke noe ansvar for hendelser som måtte skyldes feilaktig jakt-ledelse og eller andre forhold under jaktutøvelsen – som medfører at noen personer eller materiell skades eller blir skadet av deltagere eller grunnet andre årsaker under jakten, og eller under transport etapper.

Enhver jeger står i alle sammenhenger selv som ansvarlig for å være kjent med jaktlandets regelverk og lover gjeldende jaktutøvelsen. Ytterlig informasjon gjeldende alle sikkerhetsregler og andre forhold gis av VENATOR TOURS representant før alle jakter på den aktuelle jaktdestinasjonen, og normalt også skriftlig til kunden ved bestilling av turen.

Enhver form for skade som en jeger/reisende måtte påføre en annen person eller annen manns eiendom ved uaktsom eller annen oppførsel som har medført skaden, må kunden/jegeren selv ta det fulle ansvar for og er utenfor VENATOR TOURS kontroll slik at ingen form for erstatning i etterkant kan kreves av reiseselskapet. Eksempel her er dersom en jeger skulle skade en kollega eller driver eller andre deltagere, så er det alltid jegeren selv som holder sitt våpen som er ansvarlig for egen handling.
Alkoholbruk kan bli testet uten varsel av reiseleder eller Politiet, har du promille ved jaktdagens start må du stå over ett eller flere drev og eller vente noen timer om du skal på individuell jakt. VENATOR TOURS har intet ansvar for jegere som bortvises fra jakten grunnet alkoholbruk, hvilket ikke tolereres under jakt i.h.t. lovgiving og normal sunn fornuft.

FLYREISER OG REISELEDER
Kunden bestiller fly selv basert på reiseplan fra VENATOR TOURS, som normalt kun selger selve jakten. Dersom turen ikke kan avvikles grunnet forrige punkt, og eller du som kunde av en eller annen årsak selv ikke når fly eller annen transport til fra flyplassen eller jaktområdet – er slike forhold ikke erstatnings-berettiget, flybilletter erstattes ikke. Du har selv ansvar for å møte i henhold til invitasjonen fra VENATOR TOURS der du skal jakte.

Reiseselskapet stiller alltid med egen reiseleder for alle drivjakter, annen jakt etter avtale. Reiser du uten reiseleder kan du alltid nå oss på tlf: +47 906 83 337. VENATOR TOURS er medlem av Reisegarantifondet.

TRANSPORT AV VÅPEN
Husk at du selv er ansvarlig for å ha et gyldig Europeisk Våpenpass som gjelder i mer enn 3 måneder før reiser som noen land forlanger. (Gjelder ikke Polen.) Husk norsk våpenkort også. Våpenet må du transportere delt eller sikret slik at det ikke kan brukes, og all ammunisjon må pakkes separert fra våpenet i annen koffert – gjerne i et metallskrin med original emballasje om du kan. Sistnevnte gjelder konsekvent dersom du reiser til en afrikansk destinasjon som eksempelvis Tunisia. Her må du bringe all ammunisjon i et låsbart metallskrin. Transport av våpen må du betale ekstra for på flyplassen, og er normalt ikke inkludert i flybilletten du bestiller til turen, gi beskjed til flyselskapet at du har med våpen i forkant av reisen. Får du av en eller annen årsak ikke med deg våpenet til jakta, vil VENATOR TOURS hjelpe deg med å låne et våpen på jaktstedet – normalt mot et lite honorar som utleier krever.

SEPARATE AVTALER MELLOM ENKELTJEGERE OG LOKAL KLUBB/ORGANISASJON
Er ikke akseptert og medfører at jegeren med umiddelbar virkning tas ut av jakten. Alle avtaler går via VENATOR TOURS under jaktutøvelsen og brudd medfører at jegeren utestenges.

 En jeger/kunde av Venator Tours som inngår eller forsøker å inngå egne direkte avtaler med Venator Tours sine leverandører som vedkommende har fått kunnskap om på grunn av kundeforhold til Venator Tours vil bli terminert som kunde og eventuelle innbetalinger for fremtidige jakter tilfaller Venator Tours. Det vil i slike tilfeller alltid måtte påregnes anmeldelse og påtale fra Venator Tours juridiske samarbeidsparter med krav om erstatning, siden en slik illojal handling er skadelig for Venator Tours sin næringsdrift og følgelig er uakseptabel.

Dersom en jeger bryter sikkerheten, og eksempelvis skyter inn i drevet eller mot jeger kollegaer, drivere, jaktledere eller annet som setter andres liv i umiddelbar fare eller oppfattes av jaktleder og eller reiseleder at så er tilfelle, vil jegeren umiddelbart miste retten til å jakte videre uansett når under turen slike hendelser skulle inntreffe. Jegere som utsetter andre for slik livsfare, vil ikke senere få jakte med VENATOR TOURS da slikt aldri kan eller vil bli akseptert, vedkommende ”rødlistes”.
Ingen refusjon for manglende jakt vil bli gitt i slike tilfeller selvsagt, og i særlig alvorlige tilfeller vil det måtte påregnes anmeldelse til Politiet i jaktlandet.

Merk. Det må aldri skytes inn mot drevet på lengre avstand enn 40m, og aldri på andre dyr enn villsvin og rovvilt fra stående stilling. Skyting fra det være seg bakke eller tårn mot hjortevilt inn mot drevet er strengt forbudt og livsfarlig.

SIKKERHETSBRUDD UNDER JAKTUTØVELSEN
Det er alltid den enkelte jegers eget ansvar å avgjøre om skudd kan avfyres eller ikke.
Det er ikke og vil aldri bli eks. en jaktleders ansvar dersom en sådan person gir råd til jeger om å skyte, det er ene og alene jegerens eget ansvar som aldri kan fraskrives. Alle jegere forplikter seg til å opplyse jaktledelse og reiseleder straks dersom sikkerhetsbrudd oppdages under jakten av hensyn til alles sikkerhet. Følg med! Skytes det på fredet vilt som rådyrbukk under drivjakt, må det alltid påregnes store gebyrer for dette – fra 500Euro og oppover. Bukk betyr også normalt kalv av rådyr som er hankjønn som vier over 20kg. Enhver jeger som bryter sikkerheten og eksempelvis skyter inn mot drevet eller i farlig retning mot kollegaer vil umiddelbart bli tatt ut av all videre jakt. Slike alvorlige brudd gir ikke jegeren rett til noen form for erstatning eller refusjon for manglende videre jaktdeltagelse fra reiseoperatøren. Jaktleder og reiseleder avgjør slik saker i fellesskap umiddelbart etter sikkerhets-bruddet og kan ikke påklages av kunden, vedtaket som fattes er endelig uansett når under tiden bruddet måtte forekomme.

BRUK AV ALKOHOL UNDER JAKTUTØVELSEN

Fra og med sesongen 2024 innfører vi basert på endel dessverre uheldige hendelser under jaktene et totalforbud mot bruk av alkohol under jaktene, etter jaktene eksempelvis ved paradene og under transporten til hotellet. Det betyr at etter ankomst hotellet kan du nyte alkohol om ønskelig, men ikke i nærvær av jaktledere, jaktklubbens medlemmer eller kollegaer. Ingen «dotsuper» eller øl eller annet under paradene er tillatt, ei heller servering av klubbenes medlemmer og eller jaktledelse fra vår side som gjester. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre utestengelse fra neste dags jakt eller påfølgende jakter.

VIKTIG:
KJØP DEG EN GOD REISEFORSIKRING FØR DU DRAR PÅ JAKT SOM EKSEMPELVIS EUROPEISKE REISEFORSIKRING SOM DEKKER DET ALLER MESTE!
Ta med deg godt humør og kos deg sammen med likesinnede jegere! Ha realistiske forventinger til jakten, jakt er jakt – og vi i Venator Tours lover å gjøre vårt ytterste for at du skal få en super opplevelse.
Er det noe du ønsker å snakke med oss om, ta det gjerne opp i pausene under jakten med vår reiseleder. VIKTIG: Har du noe å anføre eller klage på under turen, ta det opp omgående under reisen enten til Venator Tours representant eller ved å ringe +4790683337.

Skitt Jakt!

Spørsmål?

Ta kontakt ved spørsmål, bestilling, ris eller ros. Vi hjelper deg så raskt vi kan.

+47 90 68 33 37

pgj@venatortours.no


Hvorfor bestille med oss?

  • Konkurransedyktige priser
  • Support alltid tilgjengelig
  • Kvalitetssikrede jaktreiser
  • Reisegarantiordning

GDPR

  • test

test